Gruvan, samerna eller skolan?

Det finns många heta potatisar i årets val. Många slogans på valaffischerna som partierna slåss om i utrymmet. Men vi ställer oss frågan vad som ska prioriteras och hur det ska göras? 

Ja, vårt sätt att se det är att vi inte ska behöva välja mellan något. Varför inte ha både och? Vi ska inte ha gruvnäring på bekostnad av samernas rennäring. Vi ska inte ha sämre skola än övriga landet bara för att vi inte har behöriga lärare i skolorna. Ska vi tvingas stänga ner ännu fler skolor för att det helt enkelt inte finns fler lärare? Matematiken går helt enkelt inte ihop när politikerna i Stockholm ska bestämma åt oss.

Istället är det varje individs rättighet att få engagera sig och ha en regering som lyssnar på folket! Det finns inga politiska partier i riksdagen som visat att de kan vara lyhörda, att de är villiga att höra vad man säger. Nu är det dags att vi själva får säga och tycka till om hur vi vill ha det i vårt samhälle! Nu är det slut med tigandet och den knutna näven i byxfickan! Både regeringen och tidigare S-regeringar har bevisat att de inte bryr sig om Norrland mer än när det kommer till att mjölka ut rikedomarna. 

Vad gör DU? Kommer du fortsätta att tiga?

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Fått jobb inom gruvnäringen?

Bild

 

Har du fått jobb inom gruvnäringen eller flyttat upp till Norrland för att då jobb? Hör av dig till oss och berätta om situationen och vad som kan bli bättre.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Flytta Riksdagen till Övertorneå

Det har skrivits mycket om avfolkningen i Norrland. Samtidigt märker vi av hur allt fler riksdagsbeslut tas utifrån brist på kunskap om hur vardagslivet här i Norrland fungerar, eller inte fungerar.

I en del länder, exempelvis Brasilien, så har man flyttat beslutsfattarna från de stora miljonstäderna Sao Paulo och Rio de Janeiro till en stad mitt ute i ingenstans genom att man byggde upp staden Brasilia (nuvarande huvudstad) där politikerna får sitta och ta beslut för landets bästa.

Vi skulle vilja se, inte bara att vissa myndigheter decentraliseras, utan att kanske till och med Riksdagen och statsministerns kontor flyttas ut till skogen, långt bort från all lokaltrafik, skolor och affärer. Det tror vi skulle få politikerna att tänka om och förbättra levnadsvillkoren för alla invånare i landet!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rätten till språket för Samerna!

Vi har följt slutdebatten med de nio partierna som ställer upp i valet till Sametinget. En av de främsta och viktigaste frågorna rör same-språket och rätten till att få tala det och få utbildning i samiska.

Vi i Socialliberalerna ställer oss mycket positivt till att man vill föra samiska vidare till kommande generationer. Vi ser det också som en skyldighet av den svenska staten att tillgodose de behov som krävs för att samerna ska kunna bevara och utveckla sitt språk. Men i debatten var man oense om på vilket sätt det ska ske. Alla partierna har fått statligt bidrag till att användas för samiska språket, men endast ett av dem har använt pengarna, och då bland annat till att göra hemsidan på samiska. De övriga har bara skrivit på svenska.

Socialliberalerna tror att om satsningen var större från den svenska regeringen så skulle även Sametinget kunna enas om på vilket sätt man ska bevara språket bäst. Just nu verkar det som att man är lite uppgiven och alltför splittrade i frågan.

Samma problematik uppstod i debatten kring Samernas rätt till att leva i en samisk kultur och att samerna ska erkännas i regeringsformen. Inget av partierna verkar ha något konkret sätt till att få regeringens erkännande. Vi i Socialliberalerna tvekar inte och tycker att Samerna ska få en suveränitet som minoritetsbefolkning och att vi ska förenkla för individerna att få de rättigheter att nyttja  land och vatten som krävs för näringen, men framför allt för folket. Det är helt i linje med FN’s syn i frågan.

Det alla partierna var överens om är att man inte lyckats enas i de här frågorna och att man inte har någon politik i Sametinget, trots att man funnits i 20 års tid. Vi tror att Sametinget, oavsett vilka som sitter där, måste ställa högre krav på den svenska regeringen. Endast då kommer ändringar att ske.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Statlig bostadskris!

Vi i Socialliberalerna följer debatten kring bostadskrisen i Kiruna – och övriga landet – och anser att staten, genom att man driver det statliga gruvbolaget med enorma vinster, har en skyldighet att förse Kirunaborna med bra bostäder. 

Vi instämmer i nationalekonomen, Assar Lindbäcks, uttalande att det i Sverige idag råder en bostads-katastrof! Vi förstår att staten hellre ger mångmiljon-bidrag för att riva bostäder (då det kostar mer att renovera dem), men vi håller inte med om att det är rätt väg att gå!

Om Kiruna och Norrland ska bli den tillväxtregion som behövs för Sverige så borde man satsa några miljarder av gruvbolagets vinst till att tillgodose regionen en fungerande infrastruktur, skolor, sjukvård och annat som krävs i ett modernt, fungerande samhälle!

Där är skillnaden mellan oss som enda riktiga socialliberala parti och de riksdagspartier som gärna slänger sig med begreppet socialliberala.

 

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Välkommen till Norrlands socialliberaler

Socialliberalerna är ett ganska nytt parti som har höga ambitioner till valet 2014. Du kan läsa mer om våra värderingar och vår ideologi på http://www.socialliberalerna.eu

Tveka inte att kommentera på vår blogg eller ansöka om medlemsskap. Väl mött i debatten!

Posted in Uncategorized | Leave a comment